Nie wycinaj ptakom drzew!

Apeluję o przeprowadzenie natychmiastowych zmian legislacyjnych w Ustawie o ochronie przyrody, których celem będzie zaprzestanie wycinki drzew w okresie lęgowym w lasach należących do Skarbu Państwa.